• logo: Skaut
  • grafika: nauka i sport

11 września 2019 r. w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbyła się konferencja inaugurująca Program Skaut z udziałem Ministra Sportu i Turystyki Witolda Bańki. Dodatkowo w specjalnie przygotowanej strefie badawczej kadra naukowa Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego weryfikowała sprawność fizyczną dzieci i młodzieży. 

Powstaje narzędzie do identyfikacji talentów. W całej Polsce skauci będą aktywnie wyszukiwali uzdolnione dzieci i młodzież, kierowali ich rozwojem zgodnie z potencjałem oraz preferencjami sportowymi.

- Program Skaut to kolejny element budowania fundamentu spójnej piramidy szkoleniowej. W ciągu czterech lat zwiększyliśmy środki na sport powszechny o blisko 95%. Wszystko po to, by stworzyć ogólnopolskie rozwiązania służące aktywizacji społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem sportu dzieci i młodzieży. Program SKAUT dołącza do takich inicjatyw realizowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki jak: Rządowy Program „KLUB”, Szkolny Klub Sportowy czy Narodowa Baza Talentów. Dziś startujemy z pilotażem  w czterech województwach. W 2020 roku ponad 3500 skautów będzie wyszukiwać talenty w całej Polsce – powiedział Witold Bańka, Minister Sportu i Turystyki. 

Program Skaut

Program został opracowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i skierowany jest do uczniów klas IV – VIII w całej Polsce. Podstawowym celem jest zebranie wyników testów prób sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, poprawa ich kondycji oraz wsparcie młodych sportowców w zakresie ich rozwoju, a także umożliwienie im skorzystania z ofert klubów i związków sportowych. 

W 2019 roku Program uruchomiony będzie w województwach śląskim, podlaskim, małopolskim i świętokrzyskim, a w roku 2020 w całej Polsce. Docelowo projekt zakłada zatrudnienie 3 560 skautów, a ich zadaniem będzie m.in. przeprowadzanie testów sprawności fizycznej, obserwowanie zajęć sportowych odbywających się w szkole i poza nią, rekomendowanie uczniów do uczestnictwa w zajęciach w klubach sportowych. Wyniki testów zostaną umieszczone w Narodowej Bazie Talentów. 

Operator krajowy

Rolę operatora krajowego Programu pełni Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy, który od lat zajmuje się pracą naukowo-badawczą w obszarze sportu oraz skutecznie wdraża ogólnopolskie projekty mające na celu upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży. 

Nasze wieloletnie doświadczenia wykorzystujemy m.in. przy ocenie poziomu sprawności fizycznej dzieci i młodzieży. Nie mam wątpliwości, że zaangażowanie Skautów przygotowanych do oceny sportowych możliwości naszych dzieci pozwoli ukierunkować uzdolnionych młodych sportowców, zgodnie z ich potencjałem, na te dyscypliny, w których mają największe szanse na rozwój – podsumowała Dyrektor Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego, dr Urszula Włodarczyk.

Szczegółowe informacje o Programie są dostępne na stronie: www.programskaut.pl